EG160V-150 (OEM)

EG160V-150 (OEM)

ELGi

  • $110,100.00


ELGi 200 HP VSD Compressor, 150 psig